Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska.Vi stöder följande webbläsare:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
Betalningskyddspolicy för TripAdvisor Semesterbostäder
Betalningskyddspolicy för TripAdvisor Semesterbostäder

Betalningskyddspolicyn för TripAdvisor Semesterbostäder (”Policyn”) erbjuds kunder som betalar online genom att använda vår betalningsplattform (”Plattformen”) för boenden.

Termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” avser företaget i TripAdvisor Semesterbostäder-koncernen som erbjuder dig policyn. Det är Holiday Lettings Limited, FlipKey, Inc. eller GUÍA DE APARTAMENTOS NIUMBA, S.L., beroende på vilka regler och villkor du godkände när du bokade.

Termerna ”du”, ”din” och ”användare” avser kunden som besöker vår webbplats (”Webbplatsen”) och betalar på Plattformen för ett boende som visas på Webbplatsen (”Boende”). Webbplatsen omfattar: flipkey.com, holidaylettings.co.uk, niumba.com och tripadvisor.com (och alla associerade domäner).

Om du inte godkänner reglerna och villkoren i Policyn har du ingen rätt till återbetalning eller andra rättigheter som anges i Policyn.

Vi kan när som helst revidera Policyn efter eget gottfinnande genom att korrigera tillämplig webbsida på Webbplatsen eller genom att publicera meddelanden någon annanstans på Webbplatsen.

Krav för anspråk
För att ha rätt till återbetalning enligt Policyn måste du kontrollera att:
 • anspråket faller inom ett eller fler av de Omständigheter som omfattas (så som angivet nedan);
 • du betalade för Boendet på Plattformen;
 • du vidtog alla rimliga åtgärder för att lösa problemet med boendeägaren/uthyraren (”Ägaren”);
 • du är personen som bokade; och
 • du uppfyller alla andra krav i Policyn.
Det maximala beloppet som vi återbetalar under Policyn (”Täckningsgränsen”) är det lägsta av:
 • det totala belopp du betalade genom Plattformen för Boendet (”Kvalificerad betalning”); och
 • 10°000 USD/7°000 GBP/7°000 EUR (beroende på vilken valuta du betalade i).
Du kanske inte har rätt till återbetalning enligt Policyn om du har begärt en s.k. chargeback från ditt kreditkortsföretag eller om du har inlett en tvist med PayPal angående till delar av eller hela den Kvalificerade betalningen. Om vi har betalat ut din betalning innan du gör ett anspråk måste du lämna bevis på att du har försökt att begära återbetalning från Ägaren, banken eller kreditkortsföretaget, som tillämpligt.
Du kanske inte har rätt till återbetalning enligt Policyn om du har begärt en s.k. chargeback från ditt kreditkortsföretag eller om du har inlett en tvist med PayPal angående till delar av eller hela den Kvalificerade betalningen. Om vi har betalat ut din betalning innan du gör ett anspråk måste du lämna bevis på att du har försökt att begära återbetalning från Ägaren, banken eller kreditkortsföretaget, som tillämpligt.
Du kanske inte har rätt till återbetalning enligt Policyn om du har begärt en s.k. chargeback från ditt kreditkortsföretag eller om du har inlett en tvist med PayPal angående till delar av eller hela den Kvalificerade betalningen. Om vi har betalat ut din betalning innan du gör ett anspråk måste du lämna bevis på att du har försökt att begära återbetalning från Ägaren, banken eller kreditkortsföretaget, som tillämpligt.
 • Bedräglig marknadsföring: Ägaren är inte ägare eller hyresvärd för Boendet, eller är inte auktoriserad agent för boendets ägare, eller Boendet har inte lagligt tillstånd att hyras ut.
 • Komprometterad ägare: Ägarens personliga e-postadress eller konto hos oss har komprometterats av en person med bedrägligt uppsåt, som utger sig för att vara den verkliga Ägaren för att ta betalt av dig.
 • Oåtkomligt boende: Du har betalat för Boendet i enlighet med bokningskontraktet, och du har följt Ägarens regler och villkor men inte fått åtkomst till Boendet till följd av att Ägaren med uppsåt handlat på ett orättmätigt sätt (innefattat om Ägaren går i konkurs, Ägarens betalningsoförmåga, eller på annat sätt bedräglig aktivitet), eller om Boendet inte hyrs ut överhuvudtaget. Vi ersätter inte dig för försening gällande att få tillgång till Boendet under hyresperioden. Du måste meddela oss om detta senast den första dagen av den förväntade hyresperioden.
 • Vilseledande boende: Boendet har Materiella skillnader eller felaktigheter (enligt definitionen nedan) jämfört med det annonserade Boendet, som leder till att du: (i) inte kan hyra Boendet på det sätt som avsetts, (ii) du dokumenterar de Materiella skillnaderna och felaktigheterna, och (iii) du meddelar Ägaren och oss om detta under den första dagen av den förväntade hyresperioden.

  Uttrycket ”Materiella skillnader eller felaktigheter” ska fastställas efter vårt eget gottfinnande och ska, bland andra undantag, inte omfatta Boendets renlighet; mindre skillnader i det annonserade Boendets läge och dess faktiska läge; förekomsten av och tillgängligheten till sevärdheter i området; eller underhållsproblem med bekvämligheter och tjänster.

Omständigheter som inte täcks av Policyn
Vi ersätter inte förluster som orsakas av omständigheter som inte ingår i Omständigheter som omfattas. I klargörande syfte ersätter vi inte förluster i något av följande omständigheter (ej fullständig lista).
 • Samtliga indirekta förluster; förluster som rör researrangemang, såsom flygbiljettpriser eller andra transportkostnader; uteblivna möjligheter; kontraktsförluster; förluster till följd av väder eller naturkatastrofer; samtliga andra förluster utom den Kvalificerade betalningen (med reservation för Täckningsgränsen).
 • Om vi eller Ägaren erbjuder ett alternativt boende i stället för Boendet och du accepterar det alternativa boendet (och om du bor minst en natt på ett sådant alternativt boende), kan du inte göra anspråk på belopp som betalats för det ursprungliga Boendet.
 • Samtliga skadedepositioner eller andra belopp som betalats till Ägaren via Plattformen och som inte återfåtts till följd av skada eller underlåtenhet att följa Ägarens bokningskontrakt och/eller avbokningsregler.
 • Samtliga betalningar som utförts med kontanter, onlineöverföringar, via check eller andra betalningstjänster än Plattformen.
 • Om du har en nära personlig kontakt till Ägaren, till exempel släkting eller vän.
 • Betalningar som görs efter att vi har meddelat dig om att Boendet är bedrägligt och att det har tagits bort från Webbplatsen.
 • Gällande ett Boende med Materiella skillnader eller felaktigheter då du inte meddelar oss under den första dagen av din hyresperiod och inte lämnar Boendet innan midnatt på incheckningsdagen.
Process för anspråk
Process för anspråk
 • Informera oss om problemet under den första dagen av din hyresperiod via telefon. Telefonnummer: +46 0859366581 (Holiday Lettings), +46 020889223 (FlipKey), +46 0859366579 (Niumba).
 • Om problemet beror på bedräglig aktivitet måste du erhålla ett brottsreferensnummer/ärendenummer från polisen för ärendet och uppge numret i Anspråksformuläret. Detaljerad information om hur du erhåller ett brottsreferensnummer/ärendenummer finns i Anspråksformuläret.
Vi genomför processen för återbetalningsanspråk inom rimlig tid (normalt inom fyra veckor) och informerar dig löpande om eventuella beslut eller ytterligare dokumentation som krävs för att hantera ditt anspråk.
Vi fattar alla beslut angående anspråk och krav på dokumentation och efterlevnad av Policyn efter eget gottfinnande. Våra beslut är slutgiltiga och bindande för dig.