Back to lorem ipsum

augusti 22, 2023

Allt du behöver veta om Tripadvisors popularitetsrankning

Allt du behöver veta om Tripadvisors popularitetsrankning

Lär dig allt om algoritmen för popularitetsrankningen på Tripadvisor, däribland hur den används för att ranka boenden, sevärdheter och restauranger och hur den utvecklas över tid.

Så fungerar popularitetsrankningen

Popularitetsrankningen baseras på kvaliteten på, aktualiteten hos och antalet omdömen som ett företag får från användarna – och enhetligheten hos omdömena över tid.

Kvalitet

De totalbetyg som användarna ger som en del av sina omdömen används för att ranka kvaliteten på upplevelsen hos samtliga företag. Ett företag med fler femmor i betyg rankas högre än ett företag med lägre enskilda betyg om de är lika vad gäller allt annat.

Aktualitet

Nyare omdömen är mer värdefulla än äldre omdömen. De ger en mer rättvisande bild av hur företaget upplevs vid den aktuella tidpunkten. Detta innebär att omdömen – bra eller dåliga – som är äldre inte har lika stor inverkan på ett företags rankning som senare omdömen. Även om äldre omdömen inte har så mycket vikt i rankningen är de ändå synliga i översikten för varje objekt och i företagets omdömeshistorik.

Kvantitet

Antalet omdömen om ett företag är en viktig indikator för Tripadvisor-resenärer. Tripadvisors användare läser vanligtvis flera olika omdömen för att bilda sig en balanserad uppfattning om ett företag och känner sig mer säkra på ett beslut när det baseras på ett stort antal omdömen från andra användare som pekar i samma riktning.

När vi talar om antalet omdömen är det viktigt att tänka på att ett företag måste ha tillräckligt många omdömen enbart för att de ska ha statistisk betydelse och möjliggöra en pålitlig jämförelse med andra företag. Att bara ha fler omdömen innebär inte att ett företag rankas högre än sina konkurrenter. Exempelvis rankas ett företag med 1 000 omdömen inte nödvändigtvis högre än ett med 500 omdömen från ungefär samma period. Det beror på att de båda har tillräckligt många omdömen för att vi ska känna oss säkra på den potentiella reseupplevelse de kan erbjuda.

Algoritmen för popularitetsrankningen har utformats för att ge ett statistiskt pålitligt mått på den nuvarande upplevelsen hos ett företag. I takt med att vi samlar in fler omdömen om ett företag med tiden får vi mer kunskap om den potentiella upplevelse kunderna kan förvänta sig. När vi har nått en avgörande mängd omdömen om ett företag kan vi mer exakt förutsäga dess rankning.

Konsekvens: samla allt på ett ställe

Kortfattat:

  • Bra omdömen är bättre än dåliga omdömen
  • Nya omdömen ges större vikt än äldre omdömen
  • Fler omdömen bidrar till att snabbare bygga upp förtroendet

De här faktorerna samspelar över tid när ett företags popularitetsrankning fastställs. Till exempel ger kvaliteten på och antalet omdömen oss över tid en bild över hur konsekventa samtliga företag är. Ett företag som har genomgående positiva omdömen rankas högre än ett med en liknande antal bra och dåliga omdömen. På samma sätt är aktualiteten och antalet tätt sammanlänkade – ett stort antal nya omdömena värderas högre än de som är flera år gamla.

Hur har popularitetsrankningen utvecklats?

Med tiden fortsätter vi att optimera och förbättra popularitetsrankningen för att förbättra webbplatsupplevelsen för både användare och företag. Vi vet hur viktig rankningen på Tripadvisor är för ett företag. De eventuella ändringar vi gör genomförs inte lättvindigt. Vi utformar och testar dem noggrant i syfte att förbättra rankningsalgoritmen på specifika sätt och samtidigt bibehålla de korrekta placeringarna för befintliga företag på Tripadvisor.

De senaste förändringarna under 2016 och 2018 har fokuserat på att främja mer konsekvens i rankningarna. Målet med samtliga förändringar har varit att återspegla ett företags prestationer på ett mer exakt sätt i jämförelse med andra företag på samma plats över tid, oavsett storleken eller hur fort det samlar in omdömen.

Så kan du förbättra ditt företags popularitetsrankning

Eftersom popularitetsrankningen baseras på feedback från användarna är det bästa sättet för företag att förbättra sin placering över tid att kontinuerligt samla in nya, högkvalitativa omdömen – vilka återspeglar nivåer av service och värde som uppfyller förväntningarna.

Det är viktigt att notera att popularitetsrankningen tar hänsyn till ett företags resultat i jämförelse med resultaten för andra företag i området. När ett företag stiger i rankningen påverkar det andra direkt runt omkring. Rörelser i popularitetsrankningen kan vara ett resultat av omdömena om ett visst företag – eller omdömen som har kommit in om andra företag i området.

I syfte att bidra till insamlingen av omdömen erbjuder Tripadvisor olika verktyg, som Expresspost för omdömen och påminnelseverktyg för omdömen, samt partnerskap för insamling av omdömen. Företag som använder verktyg för insamling av omdömen kan kontinuerligt mäta sina resultat och göra förbättringar baserat på den feedback de får.

Några frågor och svar

Varför är företag A högre rankat än företag B?

Oftast beror det på att A har fått en statistiskt sett bättre uppsättning omdömen än B (baserat på kvalitet, kvantitet och aktualitet).

Jag har fått ett negativt omdöme. Kommer det att ha en negativ inverkan på min popularitetsrankning?

Placeringarna i rankningen påverkas inte nödvändigtvis av ett enskilt omdöme – positivt eller negativt. Företag kan märka att deras placeringar ändras beroende på sina egna resultat eller baserat på hur det går för andra företag runt dem. Eftersom vår algoritm tar hänsyn till den övergripande kvaliteten på alla omdömen du får med tiden är det bästa sättet att upprätthålla eller förbättra ditt företags placering över tid, i förhållande till resultaten för andra företag i området, att regelbundet samla in feedback från användarna.

Har svar från företaget någon inverkan på popularitetsrankningen?

Svar från företaget spelar ingen roll för popularitetsrankningen. Däremot visar undersökningar att det kan göra ett starkt intryck på andra potentiella kunder om ägaren svarar snabbt och professionellt på omdömen och bemöter både eventuella klagomål och positiva kommentarer. En studie från Phocuswright1 visar att 85 % av användarna anser att ett genomtänkt svar på ett omdöme förbättrar deras intryck av ett hotell, och 65 % uppger att det är mer troligt att de skulle boka ett hotell som svarar på omdömen än ett jämförbart hotell som inte gör det.

Påverkar det min popularitetsrankning om jag har en affärsförbindelse med Tripadvisor?

Nej. Ett företags affärsförbindelser med Tripadvisor påverkar inte på något sätt popularitetsrankningen. Även om det är en tillgång att kunna visa användarna om du har tillgängliga rum vissa datum, underlätta bokningen för dem eller förmedla länkar och telefonnummer har dessa tjänster aldrig haft något att göra med algoritmen för popularitetsrankningen.

Hur ofta uppdateras popularitetsrankningen?

Rankningen beräknas om dagligen baserat på alla publicerade omdömen, inklusive de nya omdömen som kommit in under dagen.

Påverkar delbetygen (renlighet, service osv.) min rankning?

Delbetyg påverkar inte rankningen. Däremot ger de användarna värdefull information om sina företag.

Hur påverkar bedrägeriavdrag popularitetsrankningen?

Bedrägeriavdrag finns på Tripadvisor för att skydda innehållet på webbplatsen. Vi använder ett antal bestraffningsmetoder för företag som försöker manipulera vårt system, vilket kan påverka ett företags placering i popularitetsrankningarna och i slutändan leda till att ett rött varningsmeddelande publiceras så att användarna ser det.

1. Undersökningen ”Custom Survey Research Engagement” från 2015 var en oberoende studie med 14 991 deltagare som genomfördes av Phocuswright på uppdrag av Tripadvisor. Phocuswright genomförde en konsumentundersökning online mellan den 8 och 29 april 2015 där de samlade in svar från popup-fönster på Tripadvisors webbplatser i USA, Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Brasilien, Ryssland, Australien, Indien, Japan, Indonesien, Malaysia och Thailand. Undersökningen riktade sig till användare som läst webbplatsens hotellomdömen, betalat för boende för resor under de senaste 12 månaderna och planerat sina egna resor. De tillfrågade ombads att delta i undersökningen medan de besökte Tripadvisor-webbplatsen via en länk som skickade dem vidare till ett verktyg för onlineundersökningar.

Senast uppdaterad: 20 april 2018

Information, idéer och inspiration som levereras direkt till din inkorg