Riktlinjer för svar från företag

En resenär bestämmer själv om hen vill dela med sig av ett omdöme om sin upplevelse, men en företagsägare kan och bör svara genom att lägga till ett svar från företaget. Funktionen Svar från företaget gör det möjligt för företag att svara direkt på vilka omdömen de vill, oavsett om det är för att tacka recensenten för besöket eller för att ge ägarens syn på händelser när något gått fel. Alla svar från företaget publiceras direkt under det omdöme från resenären som de svarar på och är synliga för alla som tittar på webbplatsen.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2021

Vi värdesätter dina inlägg och uppmuntrar dig att interagera med andra resenärer! Samtidigt är det viktigt för oss att se till att Tripadvisor är en säker och tillförlitlig källa för råd och information om resande. För att hjälpa oss uppnå det ber vi att du följer Tripadvisors innehållspolicy och följande regler för svar från företaget på omdömen:

Originella

Inkludera inte korrespondens från gäster eller tredjeparter eller utdrag ur omdömen från resenärer.

Icke-kommersiella

Inkludera inget kommersiellt eller reklammässigt innehåll av något slag. Svar där personlig vinning, som gåvor, tjänster eller pengar, erbjuds, tas bort. Vi tillåter inte svar som innehåller länkar, såvida de inte är relevanta för omdömet.

Relevanta

Lägg inte upp svar med innehåll som inte är relevant för omdömet i fråga. Inga personliga åsikter om politik, etik, religion eller bredare sociala frågor. Företagssvaren får inte vara hotfulla eller betvingande för recensenten. De får inte heller innehålla försök att hindra recensenten från att skriva inlägg på vår webbplats. Inga anklagelser om bluffomdömen. Vi lägger inte upp svar som riktar sig till Tripadvisors personal eller kommentarer om Tripadvisors policy.

Respektera sekretess

Inga spekulationer om identiteten hos den som lämnar omdömen. Personlig information som kan användas för att identifiera en individ är förbjuden, inklusive, men inte begränsat till, namn, adress och telefonnummer.

Lättlästa

Ta inte med listor, punktuppställningar eller annan formatering som inte visas i ägarsvaren. Vi godkänner inte maskinöversatta svar från företaget som är oläsbara eller obegripliga.


Tripadvisor vill att du ska ha möjlighet att svara på det meddelande som placerats på ditt boendeobjekt. Riktlinjerna för att publicera ett svar på meddelanden är att svar från företaget måste vara:

Familjevänligt

Inga svordomar, hot, fördomsfulla kommentarer, uttalanden som präglas av hat eller annat olämpligt innehåll får förekomma. Inga grafiska rapporter om våldsam kriminell verksamhet eller rapporter om självupplevda deltaganden i olagliga aktiviteter.

Unikt och oberoende

Vi tillåter endast ett svar per publicerat meddelande på vår webbplats. Du ska därför höra dig för med andra i ledningen eller verksamhetens ägare för att vara säker på att du är rätt person att besvara aviseringen.

Ett originaI

nga citat från andra källor och inget material som publicerats på annat ställe tillåts. Det inkluderar korrespondens från en gäst eller från annan tredje part.

Professionellt

Svar från företaget publiceras under meddelandet. De kommer att läsas av vanliga Tripadvisor-användare och bör därför skrivas på ett sådant sätt att de följer företagets kundservicepolicy.

Relevant för alla Tripadvisor-användare

Publicera inte ett svar som omfattar innehåll som inte är relevant för meddelandet. Inga personliga förolämpningar eller personliga kommentarer som inte är relevanta. Inga anklagelser om bluffomdömen. Vi lägger inte upp svar som riktar sig till Tripadvisors personal eller kommentarer om Tripadvisors policy. Svar från ägare måste baseras på upplevelser från ledningen eller personal.

Respektfullt mot den personliga integriteten

Inga spekulationer om identiteten hos den som lämnar omdömen. Svaret får inte innehålla information om någon person. Det avser namn, adress, telefonnummer eller annan information som kan användas för att identifiera personen.

Icke-kommersiellt

Ingen form av marknadsföring, inklusive att uppmuntra gästen att komma tillbaka, bonusprogram och webbadresser som inte är relevanta för omdömet i fråga. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eventuella webbadresser.

Lätt att läs

Använd inte HTML-taggar eller ett överflöd av versaler, slang, formateringsfel, upprepningar eller typografiska symboler. Använd korrekt alfabet för det språk du skriver på. Transkribera inte till ett annat alfabet. Vi godkänner inte maskinöversatta svar från företaget som är oläsbara eller obegripliga. Vi godkänner inte heller svar från företaget som är skrivna på två olika språk.

Om ditt svar följer dessa riktlinjer kommer det vanligtvis publiceras inom 48 timmar och du får då ett meddelande om detta.