Riktlinjer för innehåll och vår community

Vårt mål på Tripadvisor är att hjälpa dig att upptäcka det goda där ute, var det än finns i världen. Vi är stolta över att tillhandahålla inlägg från miljontals resenärer, vilket ger människor en plattform för att varje dag vägleda och inspirera andra. Vi inser också hur viktigt det är att vår plattform erbjuder en säker miljö för alla resenärer och att inläggen på vår webbplats ger användbara och relevanta råd som hjälper resenärer att planera sina resor.

Därför utvecklade vi och la över 20 år på att finjustera riktlinjerna för vår community. Utöver de allmänna riktlinjer för vår community har olika typer av innehåll på vår webbplats ytterligare riktlinjer som är specifika för den typen av innehåll.

Senast uppdaterad den 12 oktober 2021

Sexuellt innehåll:

Vi publicerar inte material med sexuellt innehåll, förutom i följande fall:

Upplevelser på livsstilsresorter: Tripadvisor förstår att en del av våra användare reser till specifika livsstilsresorter för att delta i vuxenaktiviteter. För sådana platser kan vi tillåta anspelningar på en sexuell upplevelse, men vi tillåter inte grafiska eller detaljerade beskrivningar av sådana upplevelser även om de är direkt relevanta för att förstå reseupplevelsen på dessa resorter.

Redogörelse från ögonvittne: Om du bevittnar sexuell aktivitet och det är relevant för din upplevelse och den upplevelse som andra resenärer kan ha i framtiden att berätta om den aktiviteten kan vi publicera innehållet så länge kommentaren inte är alltför grafisk.

Omdömen med uppgifter om sexuella aktiviteter utan samtycke: Vi förbehåller oss rätten att i det här scenariot tillhandahålla innehåll som kan anses vara grafiskt eller extremt för att säkerställa att resenärer informeras om händelser som kan äventyra resenärers säkerhet.

Våld:

Vi är ett inkluderande community och vill att våra användare ska känna sig välkomna och säkra när de besöker vår app eller webbplats. Inkludera inte språk som uttrycker avsikt eller benägenhet att skada specifika personer eller verksamheter, uppmuntrar andra till att göra detsamma eller förmedlar en önskan om att sådana handlingar ska ske.

Innehåll som specifikt nämner att människor ska skjutas, dödas, strypas, överfallas eller skadas på något sätt – även om sarkasm används eller om det skrivs på ett överdrivet sätt – tas bort. Innehåll som förhärligar strukturell skada på en verksamhet, t.ex. hot om bombningar eller bränder, tas bort. Ovanstående typer av hotfullt innehåll kan rapporteras till polisen.


Vi publicerar inte innehåll som förespråkar eller beskriver personligt deltagande i kriminell aktivitet som är olagligt i det land där verksamheten eller platsen som skrivs om finns. Vi förbehåller oss rätten att rapportera alla fall till myndigheterna som vi uppmärksammas på om hot mot barn, människosmuggling eller överhängande hot mot en person eller egendom.

Vi tar dessutom bort allt innehåll som nämner:

  • En användares eller reskamrats deltagande i prostitution, även om det är lagligt i staden eller landet där aktiviteten äger rum
  • Deltagande i användande av droger som inte är receptbelagda, inklusive förfrågningar om att köpa, erhålla eller smuggla droger, med undantag för innehåll som beskriver personlig användning av alkohol eller marijuana. Tripadvisor stöder inte användning av olagliga substanser.
  • Deltagande i olaglig distribution av vapen eller skjutvapen.

Recensenter kan inkludera redogörelser om kriminell aktivitet som de blivit ögonvittne till, inklusive, men inte begränsat till, deltagande av personalen i droganvändning, våld, inbrott och sexuella övergrepp. Sådan information bör inte förhärliga våldsam eller olaglig aktivitet, men är inkluderad för att vara till hjälp för framtida resenärer.

Tripadvisor har ingen aktiv övervakning av innehåll som diskuterar kringgående av verksamhetsregler eller -riktlinjer, t.ex. intrång eller att neka till att betala en inträdesavgift, och låter dem vara kvar på webbplatsen.


Använd ett vårdat språk! Vi ber recensenter att avstå från att använda vulgära ord eller svordomar. Vi tillåter naturligtvis inte de värsta svordomarna och den allmänna tumregel är att inte säga det här om du inte skulle skrika det offentligt. I vissa kulturer kanske termer inte upplevs som problematiska, medan samma term i en annan kultur upplevs som extremt stötande. Vi är en global plattform så om en term allmänt anses vara extremt stötande i det sammanhang som den används i, oavsett geografisk plats, kan vi ta bort innehållet för vår globala communitys skull.

Vi ber vår community att använda den korrekta medicinska eller anatomiska termen när de refererar till kroppsdelar eller kroppsliga funktioner. Vi kan välja att från fall till fall publicera slang eller talspråkliga termer.

Vi tillåter emojis, akronymer och censurerade svordomar så länge de inte är stötande, särskilt när de riktar sig till en individ.

Vi förbehåller oss rätten att tillåta språk som i annat fall kan anses vara stötande när vi anser att det är nödvändigt för att förmedla viktig information till våra användare. Det här kan omfatta att berätta om en upplevelse med en verksamhetsansvarig eller andra gäster som kan vara relevant och informativt för andra resenärer


Vi tillåter inte inlägg som marknadsför en tjänst eller produkt som recensenten erbjuder. Med undantag för vissa hanteringsfunktioner som tillhandahålls till registrerade företag tar vi inte emot innehåll som främst inkluderas av kommersiella anledningar. Om du publicerar innehåll för att marknadsföra ditt eget företag, t.ex. en rundtursleverantör eller ett företag med förpackade varor, tas omdömet bort.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa webbplatslänkar eller innehåll som anses vara marknadsföring eller irrelevant, t.ex. bloggar, nyhetsartiklar, hänvisningar till sociala medier och kontaktuppgifter. Webbplatslänkar kan tillåtas när de är relevanta och användbara för reseupplevelsen och inte används som marknadsföring. Webbplatsen som används för att boka en rundtur på ett specifikt museum kan till exempel vara till hjälp för resenärer.

Vi tillåter inte annonser eller lockkampanjer, inklusive webbplatslänkar, med inbjudningstaggar eller partnerkoder.


Innehåll som publiceras på Tripadvisor är offentligt och kan vara synligt i allmänna sökresultat på internet. Vi avråder därför starkt från att dela privat information i innehållet du skickar in. Detta omfattar lösenord, e-postadresser, medlems- och flygbonusnummer, ditt fullständiga namn, din hemadress, annan personligt identifierbar information eller något annat du inte vill ska delas offentligt. Med det sagt tar vi inte bort innehåll om en recensent har valt att inkludera sådan information, men det kan tas bort på direkt begäran från recensenten.

Vi tar bort innehåll som innehåller information som publicerats av företag eller andra resenärer som är privat eller konfidentiell information, t.ex. wifi-lösenord, dörrkoder, e-postadresser som inte är tillgängliga för allmänheten, kontaktuppgifter för sociala medier, medlems-/flygbonusnummer och kreditkortsnummer.

Vi tillåter inte användare att publicera innehåll som innehåller andra personers fullständiga namn (inklusive efternamn). Undantag från detta kan vara:

  • Anställda på företaget som du skriver om som vanligtvis benämns på företaget med sitt efternamn eller som valt att delta på sociala medier med sitt fullständiga namn och anställningsställe;
  • Företagets namn inkluderar efternamnet på den medarbetare som namnges;
  • Medarbetare på ledningsnivå,
  • Boendeägare/chefer,
  • Kändisar;
  • Verksamhetsanställda som använder sitt efternamn när de svarar på omdömen på Tripadvisor eller
  • Fullständiga namn på offentliga yrkesmän, t.ex. läkare, advokater osv.

Verksamhetsägare: vi tar bort företagssvar om de innehåller någon information som identifierar skaparen och/eller andra gäster personligen om sådan information inte är lättillgänglig i innehållet du svarar på. Till exempel en gästs fullständiga namn, medicinska information eller resplan.

Särskild information om upplevelser av escape room-typ eller liknande upplevelser som har en överraskningsfaktor: Förstör inte för framtida resenärer genom att avslöja hemlig information om upplevelsen! Om du inte uttryckligen varnar resenärer att inlägget innehåller en spoiler kan vi ta bort ditt inlägg och be dig att skicka in en uppdaterad text utan den informationen.


Vi vill att du delar med dig av dina bästa och mest exakta restips och råd med våra användare, men se till att det är ditt eget innehåll du skickar in! Inget omfattande citerat material från andra källor får användas. Innehåll som plagierats eller kopierats från andra webbplatser, recensenter/resenärer, verksamhetsägare, e-postmeddelanden eller tryckt material som du inte själv har skrivit tas bort.


Tripadvisor kommer inte att tillhandahålla något innehåll som främjar intolerans mot, innehåller stötande stereotyper av, eller uppmuntrar till hat/fördomar gentemot människor baserat på deras etniska eller sociala ursprung, hudfärg, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuella läggning, religiösa/andlig tro, socioekonomiska klass, fysiska eller mentala förmåga, immigrationsstatus eller nationalitet. Om det inte är tydligt från texten kommer vi ha en benägenhet att ta bort sådant innehåll som kan anses uttrycka fördomar eller hat även om det inte nödvändigtvis är avsett på det sättet. Vissa termer kanske inte betraktas som problematiska, medan samma term i en annan kultur upplevs som extremt stötande. Vi är en global plattform som används i olika geografiska områden och om en term är stötande på någon plats, när den används för att förmedla samma betydelse, tar vi bort den för vår globala communitys skull.

Vi är med medvetna om att lokala lagar och bestämmelser på vissa platser kanske kräver att företag ändrar eller justerar den service de erbjuder enskilda personer baserat på en persons etnicitet, könsidentitet eller läggning, religion, sexuella preferenser eller nationalitet. Vi uppmuntrar resenärer som upplever ett sådant scenario att publicera ärliga redogörelser om sina erfarenheter och vi respekterar deras rätt att kritisera eller fördöma eventuella diskriminerande tillvägagångssätt som de stöter på hos ett företag, även om dessa tillvägagångssätt följer lokala lagar eller bestämmelser.


Var trevlig! Inga personliga förolämpningar eller andra onödiga och nedsättande kommentarer om andra personer.

Tripadvisor är inte rätt ställe att marknadsföra din favorit bland politiska kandidater eller en fråga som du stödjer. Vi uppskattar din passion, men till skillnad från andra webbplatser där användare kan publicera vad de vill fokuserar Tripadvisor-plattformen på reseupplevelser. Kommentarer på vår plattform tas bort om de i huvudsak handlar om politiska eller religiösa preferenser, etik eller bredare sociala frågor som inte är relevanta för resor eller uppmanar till diskussioner som inte handlar om resande.

Med tanke på att vi är en global reseplattform och hjälper människor runt om i världen förstår vi att du kanske ibland vill skriva på ett språk som inte är ditt modersmål. Vi rekommenderar att du inte använder en maskin för att översätta eftersom texten ofta kan förvanskas och sakna den ursprungliga avsikten. Vi kanske tar bort innehållet om en maskin användes för att översätta och innehållet är svårt att förstå. Kontrollera att ditt inlägg använder rätt alfabet för de språk som stöds eftersom innehållet kan bli svårt att läsa när det inte används.

Använd inte HTML-taggar eller ENBART VERSALER.