Tillgänglighetspolicy

På Tripadvisor vill vi se till att vår plattform fungerar för alla resenärer. Därför strävar vi efter att göra vår webbplats och app tillgängliga för alla. Vi strävar ständigt efter att se till att tillgänglighet finns i allt vi designar och bygger. Vi vill ha din feedback! Du kan skicka e-postmeddelande till oss på accessibility@tripadvisor.com så att vi kan fortsätta arbeta på att ge dig bästa möjliga upplevelse.