Vår djurskyddspolicy

Många sevärdheter runt om i världen inbegriper levande djur på något sätt, antingen i naturen eller i fångenskap. På Tripadvisor anser vi att varje sevärdhet har ett ansvar för att se till att alla djur i dess ägo behandlas på ett humant sätt.

Vi vet att de flesta sevärdhetsoperatörer agerar ansvarsfullt och instämmer med grundläggande regler kring hur man behandlar djur på ett humant sätt. Men vi vet också att standarden för djurskötsel kan variera runtom i världen beroende på lokala lagar.

Eftersom vår onlineplattform används av miljontals människor inser vi vilken roll Tripadvisor kan spela för att förbättra djurskyddsnormerna inom turismbranschen. Därför är vi stolta över att ha infört en uppsättning branschledande riktlinjer för djurskydd som alla bokningsbara upplevelser som säljs på vår plattform måste följa.

Här är riktlinjerna i sin helhet:

Fysisk interaktion med djur i fångenskap

Tripadvisor kommer inte att sälja biljetter till eller skapa bokningsintäkter från specifika upplevelser där turister kommer i fysisk kontakt med vilda djur i fångenskap om inte särskilda omständigheter gäller.

De omständigheter under vilka Tripadvisor skulle möjliggöra försäljning av en upplevelse som inbegriper fysisk kontakt mellan gäster och vilda djur i fångenskap är följande:

 • Akvarium med pooler där djuren kan vidröras i utbildningssyfte och där turister är under övervakning av zoo-, akvarie- eller viltparkspersonal
 • Upplevelser där man får röra vid ryggradslösa djur (t.ex. upplevelser med spindlar eller insekter) som används i utbildningssyften och där turister är under övervakning av zoo-, akvarie- eller viltparkspersonal
 • Alla utfodrings- eller beröringsprogram i en miljö i fångenskap som genomförs under övervakning av zoo- och eller viltparkspersonal, där den fysiska interaktionen initieras av djuren själva som ett naturligt beteende (dvs. att djuren inte drogas, lockas med beten eller skräms till lydnad) och där djuren kan gå iväg när de vill
 • Volontärprogram för hotade djurarter på zoo, akvarium eller reservat med möjlighet till fysisk kontakt med djuren

Husdjur

Upplevelser eller sevärdheter som endast omfattar husdjur, t.ex. ridning eller mini-zoon för barn, är berättigade till försäljning på Tripadvisor.

Föreställningar och uppträdanden

Tripadvisor kommer inte att sälja biljetter till eller skapa intäkter från specifika upplevelser där vilda eller utrotningshotade djur i fångenskap tvingas utföra förnedrande trick eller andra onaturliga beteenden inför allmänheten, eller där de visas upp som en del av en livecirkus eller scenunderhållning och agerar på ett förnedrande sätt (inklusive att de ska efterlikna människor och t.ex. kläs upp i dräkter).

Förnedrande handlingar definieras som handlingar där ett djur antingen kan ha drogats eller med tvångsmedel tränats till att lyda eller uppföra sig på ett onaturligt sätt, och där man inte förser djuret med vare sig nödvändig stimulans, träning eller veterinärvård.

Valar (valar och delfiner)

Tripadvisor kommer inte att sälja biljetter till eller direkt skapa intäkter från sevärdheter eller upplevelser där valar i fångenskap visas upp för allmänheten, med undantag för:

Skyddade havsområden för valar och delfiner

Gästupplevelser som äger rum på följande typer av anläggningar är berättigade till försäljning:

 • Alla skyddsområden som ger alla sina valar i fångenskap en permanent livsmiljö i havet.
 • Alla kommersiella eller icke-vinstdrivande anläggningar som håller på att utveckla alternativa miljöer vid havet för valar i fångenskap och som har gjort ett offentligt åtagande om att på ett ändamålsenligt sätt omplacera alla valar i fångenskap som de har i sin ägo till dessa miljöer.

Ett skyddat havsområde definieras som ett naturligt vattendrag vid kusten, t.ex. en bukt eller vik, där valar lever i en miljö så snarlik deras naturliga som möjligt samtidigt som den skyddas och överblickas av kvalificerade djurskötare och veterinärer.

Skyddade havsområden måste följa en strikt icke-avelspolicy, får inte träna sina djur att uppträda i några shower eller andra uppvisningar för offentligheten och måste förbjuda alla former av fysisk interaktion mellan gäster och djur, inklusive upplevelser där gäster befinner sig i vattnet.

Andra anläggningar

Med förbehåll för andra relevanta policyer kan gästupplevelser på följande typer av anläggningar också vara berättigade till försäljning:

Alla ackrediterade* anläggningar som har gjort ett officiellt och offentligt åtagande att genomföra alla följande tillvägagångssätt:

 • Upphör med och förhindrar avel på valar i dess ägo
 • Upphör med importen av valar i fångenskap från andra anläggningar för offentlig visning
 • Upphör med infångandet och importen av vilda valar för offentlig visning

* Ackreditering måste tillhandahållas av en organisation som är medlem i Världsorganisationen för djurparker och akvarium (WAZA)

Djurhetsning

Tripadvisor kommer inte att sälja biljetter till någon sevärdhet som bryter mot Tripadvisors objektspolicy eftersom det gäller skadandet eller dödandet av djur.

Denna policy stipulerar att Tripadvisor inte listar sevärdheter där det primära syftet med verksamheten omfattar:

 • Skadandet eller dödandet av utrotningshotade arter i naturen (t.ex. jakt på utrotningshotade djur), och/eller
 • Att skada eller döda djur i fångenskap (t.ex. sevärdheter med djurhetsning)
 • Utfodringsförevisningar där levande djur matas till andra djur i underhållningssyfte (t.ex. mata lejon med levande kor).