Marknadsföringsverktyg

Marknadsför ditt TripAdvisor-objekt med widgetar, dekaler, appar och mer därtill.

Marknadsföringsverktyg

Beställ en kostnadsfri TripAdvisor-dekal

Beställ en kostnadsfri TripAdvisor-dekal

Letar du efter ett bra sätt att visa att du värdesätter feedback från gästerna och uppmuntra till nya omdömen, samtidigt som du får fler kunder? Få  en kostnadsfri TripAdvisor-dekal  i dag som går att sätta vid din entré, på ett fönster  eller på någon annan tydlig plats på hotellet, restaurangen eller på en sevärdhet genom att använda vårt verktyg för begäran av dekaler: www.tripadvisor.se/StickerRequest.

Visa upp din dekal från TripAdvisor

 • 67°% av resenärerna kollar in TripAdvisor några gånger i månaden1
 • 75°% av resenärerna föredrar företag med ett TripAdvisor-föremål.2
 • 89 % av resenärer över hela världen säger att omdömen är viktigt  när de väljer var de ska boka3

Det kan dröja upp till sex veckor innan du får dekalen med posten. När du väl har fått den vill vi gärna se den! Twittra en bild till @ TripAdvisorB2B med hashtaggen #OnTripAdvisor.


 • 1. Källa: Undersökning från PhoCusWright, beställd av TripAdvisor, december 2013
 • 2. Källa: TripAdvisors medlemsundersökning, oktober 2012
 • 3. Källa: TripBarometer april 2014: Global version
Senast uppdaterad: 7 mars 2015

Kostnadsfritt eller premium? En guide om marknadsföring på TripAdvisor

Kostnadsfritt eller premium? En guide om marknadsföring på TripAdvisor TripAdvisor erbjuder en samling verktyg för marknadsföring för företag i turismindustrin. Flera av verktygen är kostnadsfria, men för att få tillgång till vissa premiumfunktioner måste du betala en mindre summa. Vet du vilka funktioner som är vilka?

Letar du efter sätt att få fler kunder? TripAdvisor har flera olika verktyg som kan hjälpa dig med det. Här finns något för alla, men du måste vara registrerad i verksamhetens hanteringscenter för att få åtkomst. 

Kostnadsfria verktyg

Vi kan börja med att titta på de kostnadsfria verktyg som är tillgängliga för samtliga boenden, restauranger och sevärdheter som finns med på TripAdvisor. De här verktygen finns alltid tillgängliga i hanteringscentret:

Verksamheter med minst en bild upplever 138 % mer engagemang än verksamheter utan bilder.1

Verktyg för verksamhetssidan

Styr huvuddelarna på din verksamhetssida på TripAdvisor via fliken Hantera objekt i den övre menyn.  Lägg till bilder för att fånga resenärernas uppmärksamhet, uppdatera dina bekvämligheter och genomför andra administrativa åtgärder i den här delen. 

Över 60 % av resenärerna säger att svar från företaget gör det mer troligt att de bokar.2

Verktyg för att hantera omdömen

Under Omdömen i menyn högst upp finns alla verktyg du behöver för att hantera, mäta och svara på nya omdömen.  Prova Expresspost för omdömen för att uppmuntra till fler omdömen.

Nästan 90 % av resenärerna säger att omdömen påverkar dem när de väljer var de ska boka.3

Kostnadsfria marknadsföringsverktyg

Få hjälp med hur du marknadsför ditt företag under Marknadsföringsverktyg i menyn högst upp i hanteringscentret. Visa upp dina omdömen med TripAdvisors app för omdömen från resenärer för din Facebook-sida, TripAdvisors knappar för sociala medier och widgetar för att visa upp dina utmärkelser och omdömen på din webbplats. Slutligen kan du beställa en TripAdvisor-dekal för verksamheten, så att gästerna vet att du finns med på världens största resesida.4 

TripAdvisor Insights

Vill du ha kostnadsfria marknadsföringstips, branschforskning, användbara guider och mycket mer därtill? Hotellchefer och arrangörer kan gå till www.tripadvisor.se/TripAdvisorInsights och restaurangägare kan gå till TripAdvisor för restauranger. Du hittar även information genom logga in i hanteringscentret och välja TripAdvisors bästa tillvägagångssätt under fliken Hjälp och inställningar i den översta menyn.

Betalverktyg

Föreståndare för boenden och restauranger kan förbättra sina objekt på TripAdvisor och locka till sig fler resenärer med vissa ytterligare verktyg som är tillgängliga mot betalning. Det finns för närvarande inga tillgängliga premiumverktyg för sevärdheter.

Lösningar för boenden

 • Företagsfördel: Branschledande verktyg för att bättre marknadsföra ditt företag till miljontals potentiella gäster, stå ut bland konkurrenter, inverka på bokningsbeslut och mäta och förbättra ditt onlinerykte. Gå till www.tripadvisor.se/BusinessAdvantage för att läsa mer.
 • Direktbokning: Nu kan resenärer klicka på Boka på TripAdvisor-knappen för att boka ett hotell direkt på webbplatsen. Potentiella gäster är mer villiga att boka när de vet att de kan genomföra köpet direkt på TripAdvisor.5 Direktbokning gör det enklare för ditt hotell att ta del av dessa bokningar. Läs mer här.
 • Sponsrade placeringar: Få högkvalitativ trafik till ditt boende genom att placera ditt objekt ovanför TripAdvisors sökresultat för resenärer som letar efter någonstans att bo i ditt område. Sponsrade placeringar är riskfria – vilket innebär att du bara betalar för de klick som görs för dig och att du kan avsluta när som helst. Registrera dig i dag på www.TripAdvisor.se/business/sponsored-placements.

Lösningar för restauranger

 • TripAdvisor Premium: Få den konkurrenskraftiga fördel ditt företag behöver med TripAdvisor Premium för restauranger. Att uppgradera till Premium ger dig exklusiv tillgång till kraftfulla verktyg för prenumeranter som Storyboard, De 3 bästa anledningarna att äta här, favoritomdömen och exklusiva data och insikter. Läs mer här.
 • TripAdvisor-annonser: Få trafik till ditt TripAdvisor-objekt genom att marknadsföra din restaurang på exklusiva sponsrade placeringar till en utvald målgrupp av matgäster som söker efter ett ställe att äta på i ditt område. Läs mer här.

 • 1. TripAdvisor-data, 7 juli–7 augusti 2014, tripadvisor.se/TripAdvisorInsights/n2507/bookings-and-traveler-engagement-driven-management-actions
 • 2. PhoCusWrights ”Custom Survey Research Engagement”, som utfördes på uppdrag av TripAdvisor, december 2013.
 • 3. TripBarometer, april 2014, global version: tripadvisor.se/TripAdvisorInsights/n2200/tripbarometer-april-2014-global-edition
 • 4. comScore Media Metrix för TripAdvisor-webbplatser världen över,
 • 5. Interndata från TripAdvisor
Senast uppdaterad: 10 januari 2018

Visa ditt TripAdvisor-betyg och de senaste omdömena på din webbplats

Visa ditt TripAdvisor-betyg och de senaste omdömena på din webbplats

Studier visar att resenärer vill läsa feedback från andra resenärer innan de bestämmer sig för att boka. Det är en anledning till att företag världen över väljer att förbättra sina webbplatser med kostnadsfria TripAdvisor-widgetar.

Vad är en TripAdvisor-widget?

En widget är en bit kod som du får från TripAdvisor och som kan installeras på vilken HTML-baserad webbplats som helst. De bär på TripAdvisor-innehåll – exempelvis nya omdömen eller ditt totalbetyg till din webbplats – och de uppdateras automatiskt. Andra widgetar uppmanar resenärer att skriva omdömen eller länkar vidare till ditt objekt på TripAdvisor.

Det finns två sorters widgetar som du kan hämta kostnadsfritt på TripAdvisor: widgetar för företag och widgetar för resmål. Ta reda på vilket innehåll som är kostnadsfritt för ditt företag genom att gå till widgetcentret.

Widgetar för företag

 • Utmärkelser och beröm: Har ditt företag fått positiva omdömen eller har du vunnit en TripAdvisor-utmärkelse? Dessa widgetar hjälper dig att sprida nyheterna
 • Visa omdömen: Visa upp ditt betyg och utdrag ur omdömen med mera
 • Samla omdömen: Få fler omdömen genom en snabblänk som besökare kan använda för att skriva ett omdöme på TripAdvisor eller uppmuntra dem att skriva ett omdöme utan att lämna din webbplats

Widgetar för resmål

 • Knappen för sociala medier: Lägg till den här knappen bredvid Facebook- och Twitter-ikonerna så att besökare bara är ett klick från att läsa dina omdömen
 • Läs omdömen: Ge besökare möjlighet att genom ett enda klick få tillgång till ditt resmåls omdömen, bilder med mera

Hur får jag en widget?

Gå till www.tripadvisor.se/Widgets och  ange namnet på ditt företag eller resmål. Du är bara några klick bort från dina anpassade widgetar! 

Felsökning

Om din widget inte fungerar kan du prova de här felsökningstipsen för att få hjälp:

 • Se till att koden klistrades in i sidans källkod, inte den version som visas.
 • Se till att sidan som du publicerar den på innehåller giltig HTML-kod.
 • Kontrollera all kod för att säkerställa att taggarna (<p>, <a>, osv.) är stängda.
 • Se till att det inte finns några radbrytningar i skripttaggen.
 • Se till att märket har taggen <div> som följs av taggen <script>.
 • Se till att skripttaggen har parametern ”&lang=” eftersom den kan skadas och omvandlas till vänster vinkelparentes.

Om du behöver mer hjälp går du till hjälpcentret. För att skaffa anpassade widgetar till din verksamhet går du till  www.tripadvisor.se/widgets.

Senast uppdaterad: 14 december 2017

En liten knapp för sociala medier. En stor inverkan på resenärerna.

En liten knapp för sociala medier. En stor inverkan på resenärerna. Flytta på er Facebook, Twitter och Pinterest – här kommer den nya knappen för sociala medier. Och den ger webbplatsen för din verksamhet en direktlänk till världens största resesida.

Resenärer uppmuntras ofta att nå företag via knappar för sociala medier. Men TripAdvisors nya knapp för sociala medier hjälper resenärer att göra så mycket mer än så. Tack var den är potentiella gäster endast ett klick från att läsa dina välförtjänta omdömen och skriva sina egna. Dessutom ger den dig möjlighet att visa upp varumärket för världens största reseforum direkt på din webbplats.

TripAdvisors knapp för sociala medier är kostnadsfri, enkel att installera och kan anpassas för att passa dina företagsbehov. Så här skaffar du TripAdvisors knapp för sociala medier:
 1. Ange namnet på din verksamhet på www.tripadvisor.com/widgets.
 2. Välj "TripAdvisors knappar för sociala medier" på verksamhetens widgetsida.
 3. Anpassa sedan knappen så att den passar din webbplats genom att välja storlek, form, färg, språk och andra egenskaper (som en ”Betygsätt”-uppmaning för att uppmuntra till omdömen eller ett totalbetyg för att visa upp ditt övergripande resultat på TripAdvisor).
 4. När förhandsgranskningen ser bra ut kopierar du koden för knappen och klistrar in den i HTML-koden för din webbplats. (TIPS: Du kan även använda länken ”Klicka här för att skicka koden med e-post” för att skicka den till den person som ansvarar för din webbplats.)

För att uppnå bästa möjliga resultat ska du infoga TripAdvisor-knappen bredvid andra ikoner för sociala medier på din webbplats (Facebook, Twitter osv.). Om du vill ha en mer detaljerad beskrivning av installationen eller letar efter felsökningstips ska du kolla in den här guiden.

Gå inte miste om en enda möjlighet att interagera med resenärer! Lägg till TripAdvisors knapp för sociala medier till ikonerna för sociala medier på din webbplats i dag.

Senast uppdaterad: 28 juli 2014

Visa upp ett omdöme med betyget fem – på din egen webbplats

Visa upp ett omdöme med betyget fem – på din egen webbplats  

Goda nyheter! Nu kan du visa upp rubriken till ditt senaste  omdöme med betyget fem på din egen webbplats. Den nya widgeten för positiva omdömen finns tillgänglig för hotell som nyligen har fått goda omdömen av resenärer på TripAdvisor och följer alla regler på webbplatsen.

Hur fungerar det?

Hämta widgeten från TripAdvisors widgetcenter och följ anvisningarna på sidan för att installera den på din webbplats. När widgeten installerats visar den en rullningslist med rubriken till ditt senaste omdöme med betyget fem. Rubriken uppdateras automatiskt varje gång du får ett nytt omdöme med betyget fem. Resenärer kan klicka på widgeten för att se alla dina omdömen på TripAdvisor.

Du kan lägga till fler widgetar för att visa rankning, betyg eller fler omdömen från TripAdvisor och komplettera verktyget för positiva omdömen. Andra kostnadsfria och populära marknadsföringsresurser är bl.a. widgeten Förhandsgranskning, märkena Rekommenderat på och Bravo samt verktyget Vad finns i närheten.

Senast uppdaterad: 23 april 2013

5 kostnadsfria verktyg för att påminna gäster om att skriva omdömen

5 kostnadsfria verktyg för att påminna gäster om att skriva omdömen

83 % av resenärerna säger att TripAdvisors omdömen bidrar till att de känner sig mer säkra på sina resebeslut1. Så hur kan du samla in fler omdömen? Här är fem kostnadsfria verktyg som hjälper dig att påminna gäster om att skriva omdömen om ditt företag.

Att påminna gästerna om att skriva ett omdöme är ett enkelt sätt att förbättra ditt rykte på TripAdvisor och därmed få ökad synlighet för din verksamhet. Använd de här kostnadsfria verktygen – tillgängliga i hanteringscentret – för att påminna gäster om att skriva ett omdöme medan de fortfarande har ett färskt minne av sina upplevelser.

1. Anpassade påminnelsekort

Det är enkelt att skapa dina anpassade påminnelsekort i visitkortsstorlek. Följ de här enkla stegen:

 1. Under fliken Marknadsföringsverktyg i hanteringscentret väljer du Marknadsföringsverktyg
 2. Välj Skräddarsy dina under Skriv ett omdöme-kort
 3. När du har valt ut de påminnelsekort som passar ditt företag klickar du på Kom igång för att anpassa korten. Glöm inte att lägga till ditt företagsnamn och din ort på baksidan av korten. 

När du är nöjd med dina kort skickar du dem för utskrift! Vi bjuder på de första 100 korten – du betalar bara för frakten (vanligtvis mellan 6 och 10 USD).

Tips: Dela ut de här korten i kassan, i slutet av en måltid eller när rundturen är slut för att påminna gästerna om att skriva ett omdöme när de har kommit hem. 

2. Flygblad med påminnelse

Ett annat bra sätt att be dina gäster att skriva om sina upplevelser är att dela ut vårt hämtningsbara flygblad. Du hittar också det hämtningsbara flygbladet i hanteringscentret. Under Marknadsföringsverktyg i den översta menyn väljer du Marknadsföringsverktyg och klickar på Hämta nu under Skriv ett omdöme-flygblad. Flygbladet är tillgängligt på flera språk för gäster som kommer från olika delar av världen.

Tips: Häng upp flygbladet i ett område med hög trafik som en enkel påminnelse till dina gäster när de går förbi det. 

3. Expresspost för omdömen

Om du letar efter ett annat snabbt sätt att få fler omdömen ska du prova Expresspost för omdömen – verktyget för insamling av omdömen som gör att du kan skapa och skicka professionella e-postmeddelanden som uppmuntrar gästerna att skriva omdömen om ditt företag.

Tips: Gå till kontrollpanelen för Expresspost för omdömen för att övervaka resultaten för dina kampanjer. 

4. Widget för snabbstart för omdömen

Be gästerna skriva ett omdöme om ditt företag direkt på din webbplats med Widgeten för snabbstart för omdömen.

Tips: Se till att placera din widget någonstans på din webbplats där användare enkelt kan hitta den.  

5. TripAdvisor-app för Facebook

Har gästerna redan ”gillat” dig på Facebook? Varför inte uppmuntra dem till att skriva ett omdöme med hjälp av TripAdvisor-appen för Facebook. Med den här appen kan du dela dina betyg och omdömen på TripAdvisor med dina följare på Facebook.

Tips: TripAdvisor-appen är helt anpassningsbar, så du kan välja vilka delar du vill visa och dölja för dina Facebook-följare. Om du vill ändra delarna klickar du bara på länken Anpassa i det övre högra hörnet i appen. 

Gå till hanteringscentret för att börja använda de här verktygen redan i dag.


 • 1. Studie av PhoCusWright som genomfördes i december 2013, www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/n2121
Senast uppdaterad: 16 juli 2012

Hur du använder widgetar för att få ökat förtroende och fler kunder

Hur du använder widgetar för att få ökat förtroende och fler kunder Gör det enklare för potentiella gäster att fatta beslut med TripAdvisors widgetar.

Att resa är underbart men svårt att planera. All efterforskning och alla beslut som måste tas innan avresa (eller när man väl kommit fram för den delen) är i bästa fall tidskrävande och i värsta fall långtråkiga.

Du kan göra det enklare för mig och tusentals andra resenärer att planera våra resor med TripAdvisors widgetar för boenden, sevärdheter och restauranger.

Widgetar gör att du kan dela uppdaterat TripAdvisor-innehåll på din webbplats eller Facebook-sida. Du kan visa upp verksamhetens omdömen och utmärkelser och även samla in nya omdömen från besökare på din webbplats. 

Nedan hittar du två av mina favoritwidgetar för TripAdvisor. Jag ska visa hur de hjälper mig att spara tid och energi när jag planerar en resa. Och eftersom jag tidigare har arbetat med att fånga läsarnas intresse kommer jag även förklara hur de kan bidra till din marknadsföringsstrategi.

TripAdvisors knappar för sociala medier

Numera förväntar man sig att alla webbplatser har en lista med ikoner som går till verksamhetens konton på Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest osv.

TripAdvisors knappar för sociala medier är en liknande widget som skickar läsarna till omdömen skrivna av resenärer på de olika sidorna.

En knapp på hemsidan för ett hotell, en sevärdhet eller restaurang säger resenären att företaget anser kundupplevelsen vara så bra att man kan be om synpunkter. Om du väljer att visa totalbetyget på widgeten kanske resenärer inte ens klickar sig vidare för att läsa omdömena eftersom du redan har talat om att ”det här stället är bra”.

Detta är guld värt ur ett marknadsföringsperspektiv. Du visar att du tar ansvar för dina gäster och att du vet att dina omdömen bekräftar att ditt företag håller sina löften om kundservice. Potentiella kunder är även endast ett klick bort från de omdömen från andra resenärer som de behöver för att kunna fatta beslut när de bokar.

TripAdvisor-omdömen för Facebook

TripAdvisor-omdömen för Facebook visas som en flik på din Facebook-profil. Användare kan klicka på fliken för att se ditt totalbetyg på TripAdvisor samt individuella betyg för plats, värde, service osv.

Facebook ärvärldens största sociala nätverk på internet och har en miljard användare. Om resenären kan hitta ditt företag genom en sökning på Facebook gör den här widgeten det enkelt att läsa de senaste omdömena samt få en överblick över medlemsbetyg och bilder från företaget eller användare.

De behöver inte besöka flera olika sidor för att hitta den här informationen. De har redan fått den från dig.

Ur ett marknadsföringsperspektiv för sociala medier ger du inte bara läsarna enkel tillgång till information. Du kan även använda widgeten för att be om omdömen från en intresserad skara fans som redan litar på ditt företag och som troligtvis kommer att ge dig ett positivt betyg.

 

Upplagd av: http://fromwayuphigh.com...

Lägg till en TripAdvisor-app på din företagssida på Facebook

Lägg till en TripAdvisor-app på din företagssida på Facebook

Visa upp din bästa sida på Facebook

Det kan vara tidskrävande att skapa nytt och relevant innehåll för dina följare på sociala medier. Ta hjälp av TripAdvisor – installera TripAdvisors Facebook-app för omdömen från resenärer. Facebook är världens största sociala nätverk på internet och har över en miljard användare. Det är den perfekta plattformen för att få nya fans, marknadsföra ditt varumärke och dela med dig av feedback som du har fått på världens största resesida.

Genom att installera TripAdvisors Facebook-app kan du föra över befintligt TripAdvisor-innehåll som till exempel omdömen från resenärer, betyg, statistik om antal procent resenärer som rekommenderar din verksamhet, utmärkelser (om du tilldelats några), din verksamhets huvudbild och bildspel. Resenärer kan dessutom skriva omdömen om ditt företag direkt i appen från fliken ”Skriv ett omdöme”. Det bästa av allt är att det inte krävs några kunskaper i HTML eller programmering. Följ bara den lätta installationsguiden så kan du börja dela med dig av värdefull feedback från dina gäster till framtida kunder!

Hur lägger jag till appen på Facebook-sidan?

Gå till www.tripadvisor.se/FacebookApp för att komma igång. Sök efter din namnet på din verksamhet När du hittat verksamheten klickar du på knappen Installera. Nu omdirigeras du automatiskt till Facebook. Logga in och välj lämplig sida på den nedrullningsbara menyn. Här visas alla sidor som är kopplade till ditt konto.

Se till att du är inloggad som administratör på företagssidan. Om du hanterar flera Facebook-sidor från ett och samma konto måste du se till att du har valt rätt sida.

Visste du det här? Företagskonton har utformats för personer som vill använda Facebook när de administrerar Sidor och annonskampanjer. Du måste ha en företagssida på Facebook för att kunna installera TripAdvisor-appen. Den kan inte installeras på ett personligt Facebook-konto.

Vad visas i TripAdvisor-appen?

Din TripAdvisor-app är helt anpassningsbar. Du väljer själv vilket innehåll som ska visas eller döljas för dina följare på Facebook.

För att ändra vad som ska visas i TripAdvisor-appen klickar du på länken Anpassa i det övre högra hörnet i appen. Klicka sedan på motsvarande kryssrutor för att välja vilka av följande element som ska visas eller döljas för fansen:

 • Utdrag ur omdömen
 • Huvudbild och bildspel
 • Utmärkelserna Travellers’ Choice, Certificate of Excellence och Miljöledare (endast för verksamheter som har vunnit utmärkelserna)

Du kan när som helst ändra vilka delar som ska visas eller döljas.

Sådär – TripAdvisor-appen visas för allmänheten på en gång. Nu delar du med dig av alla de positiva kommentarer som du har fått av gäster på TripAdvisor.

Senast uppdaterad: 23 juni 2014