Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska.
Vi stöder följande webbläsare:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
TripAdvisor – Miljöledare
Programpartner och rådgivare
TripAdvisor Miljöledare har utvecklats tillsammans med:
TripAdvisors Miljöledarprogram ger dig en mer miljövänlig vistelse!
Nu blir det lättare att hitta mer miljövänliga verksamheter på TripAdvisor inför din nästa resa.
TripAdvisors program för Miljöledare identifierar hotell och B&B som använder miljövänliga metoder som återvinning, effektivt utnyttjande av vatten och alternativ energi.
Hitta en miljövänlig plats att bo på
Titta efter ett Miljöledarmärke på hotell- och B&B-objekt på TripAdvisor. Klicka på Miljöledarmärket som visas intill hotell och B&B om du vill se en lista över verksamhetens miljövänliga metoder.
Miljöledarmärke
Så här fungerar programmet
Samtliga hotell och B&B måste ansöka och bli godkända för att delta i TripAdvisors Miljöledarprogram samt uppfylla kraven för att bli Miljöledare eller Miljöpartner.
  • Miljöledare har uppnått en av fyra nivåer: brons, silver, guld och platina. Ju högre nivå, desto mer genomgående är verksamhetens miljövänliga metoder.
  • Våra Miljöpartner har uppfyllt minimikraven som bland annat innefattar ett återvinningsprogram för handdukar och sängkläder, energisnåla glödlampor, övervakning av energiförbrukningen, återvinning och utbildning av personal och gäster i miljövänliga metoder.
Har du frågor?
Gå till hjälpcentret för att läsa mer om programmet samt de olika nivåerna och hur verksamheter utvärderas.