Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska.
Vi stöder följande webbläsare:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Ta bort en resurs från TripAdvisors förteckning


Fyll i fälten nedan om du vill ta bort din resurs från TripAdvisor. Vi tar endast bort resurser från förteckningen om verksamheten har lagts ned och vi granskar alla begäranden om borttagning.

Alla fält markerade med * är obligatoriska.

Dina uppgifter

Ditt namn: *
Din koppling till verksamheten:
*  (t.ex. ägare, chef eller marknadsföringsansvarig)
Din e-postadress: *

Identifiera din resurs i förteckningen

Identifiera din befintliga resurs i TripAdvisors förteckning.
Webbadress på TripAdvisor: *
(Öppna din sida på TripAdvisor, kopiera hela webbadressen i webbläsarens adressfält och kopiera in adressen i textrutan.)

Resursens namn: *

Ta bort din resurs från förteckningen

* Intyga att du är en officiell representant för den berörda resursen och att informationen är korrekt genom att markera den här kryssrutan.

Läs noggrant igenom formuläret innan du skickar in det. Klicka bara en gång på knappen Skicka.TripAdvisor förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa policyer och avslå eller ta bort begäranden om registrering i förteckningen oavsett anledning.