Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska.
Vi stöder följande webbläsare:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
inkluderar(getlisted_macros.m4)

Förteckning över resurser på TripAdvisor


Med hjälp av den här guiden kan du ta reda på om det är fördelaktigt för dig att registrera en resurs och lära dig hur registreringen går till:

 1. Tillhör ditt hotell, tjänsteutbud eller företag någon av följande kategorier?


  Kategori Begränsningar
  Officiell turistinformation Webbplatser som tillhör turistbyråer eller handelskammare för städer, stater, regioner eller länder.
  Andelsboenden Hit räknas andelsboenden och annat privat boende som är av intresse för resenärer. Vi visar inte information om bokningswebbplatser eller resebyråer.
  Turarrangörer Hit räknas företag som erbjuder turer öppna för allmänheten.
  Övrigt

  Användbart webbinnehåll för resenärer, butiker, transporttjänster etc.

  Bokningswebbplatser och resebyråer kan inte registrera sig i vår förteckning. Vi visar inte heller information om tillfälliga företeelser, som till exempel evenemang och föreställningar. 2. Är förteckningen över reurser rätt för dig?


  Egenskap Information
  Verksamhetens plats Resursernas plats ska anges som den mest lämpliga geografiska platsen på fliken Kartor etc.
  Ändringar Det går inte att ändra registrerade resurser i förteckningen — du kan registrera en helt ny post i förteckningen, men inte redigera befintlig information.
  Bild eller logotyp Du kan lägga upp en bild eller logotyp (läs om gällande krav nedan) när du begär registrering i förteckningen.
  Beskrivning Du kan ange en beskrivning (läs om gällande krav nedan) när du begär registrering i förteckningen.
  Kontaktuppgifter Resursens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och webbadress. 3. Har du förberett en bild och beskrivning?


  Bilder och beskrivningar (frivilliga) måste skickas in när du begär registrering av resursen — du kan inte lägga till dem vid ett senare tillfälle. Förbered följande innan du begär registrering i förteckningen:

  Objekt Krav
  Bild eller logotyp Bilden måste vara i formatet .gif eller .jpg format. Utan ram, tack!
  Stående bilder (som är högre än vad de är breda) ser bäst ut.
  Vi anpassar storleken på alla bilder så att de inte är större än 150 bildpunkter breda och 200 bildpunkter höga.
  Överför inte bilder som är större än 100 kB.
  Beskrivning Maxlängden för beskrivningen är 75 ord.
  Beskrivningen får inte innehålla e-postadresser, webbadresser, HTML-taggar eller endast versaler.

  Bilder och beskrivningar som inte uppfyller kraven kan avvisas utan föregående meddelande. 4. Är du redo att begära registrering?


  Klicka här om du vill registrera en källa.Vill du ta bort dina uppgifter från förteckningen?

  Klicka här om du vill ta bort en resurs från förteckningen. Använd länken om ditt företag har stängt permanent.


Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.


TripAdvisor förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa policyer och avslå eller ta bort begäranden om registrering i förteckningen oavsett anledning.