Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska.
Vi stöder följande webbläsare:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Registrera en restaurang på TripAdvisor

Restauranger som är öppna för allmänheten kan registrera sig i vår förteckning. När det gäller kedjor lägger vi upp varje lokal som en enskild restaurang.

Dina uppgifter

Namn *
E-post *
Vilken är din roll i verksamheten? *

Information om restaurangen

Land *
Ort * (måste vara den geografiska platsen som motsvarar verksamhetens adress) *
Delstat/region *
Fax
E-post
Facebook-sida
Kategori *
Kök * (Välj upp till 5 typer av mat)
Generell prisklass för måltid *
Ange högsta och lägsta pris för måltid per person, exklusive dryck, moms och dricks.
till
Beskrivning av din restaurang
Högst 400 tecken
Lägg till en beskrivning på ett annat språk

Välj ett foto som ska representera anläggningen

Bildfil:

Skicka informationen

Intyga att du är en officiell representant för verksamheten som du registrerar och att informationen är korrekt genom att markera den här kryssrutan. Om du även överför en bild intygar du också att du har rätt att använda bilden på webben och att du håller TripAdvisor skadeslös för eventuella upphovsrättsliga tvister som uppstår till följd av att du använder bilden.
Skicka